პროექტის სახელი

ევროპული სამედიცინო ლაბორატორია

დამკვეთი

სინევო ჯორჯია

სერვისები
  • ბრენდირება

პროექტის მოკლე აღწერა

სინევო ჯორჯია არის სამედიცინო ლაბორატორიული ქსელი თბილისში. პროექტის ფარგლებში უნდა გასტიკერებულიყო კომპანიის მფლობელობაში არსებული მანქანები. თავდაპირველად დაიხატა დიზაინი, რომელიც კლიენტმა დაადასტურა. ამის შემდეგ დაიბეჭდა სტიკერები და დაეკრა მანქანაზე.