პროექტის სახელი

კლინიკა მედი

დამკვეთი

სერვისები
  • გარერეკლამა

პროექტის მოკლე აღწერა

კლინიკა მედის კოსტავას ფილიალში მისულ სტუმარს შეუმჩნეველი არ დარჩება ორიგინალური სტილის მოცულობითი ასოები , რომელიც პატიო არტის მიერ დამზადდა. ძირითადი ფონის გარეშე შექმნილი მოცულობითი ასოები , ცალკეული მანათობელი ყუთია, რისთვისაც თითოეულ მათგანში ჩამონტაჟდა განათების მუდმივი წყარო. ლითონის მყარ სადგამზე ცალკეულად დამაგრდა ორგმინისგან დამზადებული კონსტრუქცია და რომელიც ბრენდის შესაბამისი ფერის არაკალის მასალით დაიფარა.