პროექტის სახელი

TV SPORT

დამკვეთი

TV SPORT

სერვისები
  • გარერეკლამა

პროექტის მოკლე აღწერა

ტვ სპორტისთვის დამზადებული გარე რეკლამა, ყველასგან გამორჩეული დიზაინითა და კორპორატიული ფერებით