პროექტის სახელი

ორი ნაბიჯი

დამკვეთი

სერვისები
  • გარერეკლამა

პროექტის მოკლე აღწერა

სუპერმარკეტი „ორი ნაბიჯი და სარეკლამო სააგენტო პატიო არტი დიდი ხანია პარტნიორები არიან. ეს კონკრეტული გარე რეკლამაც ასევე პატიო არტის მიერაა დამზადებული. ბრენდის საიმიჯო დეტალებზე დაყრდნობით შექმნილი სამუშაო ფაილი, გადაეცა წარმოებას რის მიხედვითაც დამზადდა ვრცელი სარეკლამო კონსტრუქცია . მყარი სარეკლამო კონსტრუქციის შესასრულებლად ტექნიკურმა ჯგუფმა გამოიყენა შემდეგი მასალა: ორგმინა, არაკალი,ლითონი, და ოპალის განათება.